Ekologia

photo-1_180Nasze Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcja rolną wyznając zasadę zrównoważonego rozwoju w rolnictwie zgodnego z zasadami CROSS COMPLIANCE. W ten sposób chcemy przyczynić się do ochrony środowiska, a przez to do poprawy bezpieczeństwa żywności, zdrowotności zwierząt i roślin oraz dobrostanu.

Za główne zadanie w naszej produkcji wzięliśmy sobie spełnienie oczekiwań społeczeństwa Unii Europejskiej do której skierowana jest nasza oferta, w tym w szczególności do polskich Odbiorców.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji roślin w w uprawie polowej jest podstawą do rozważnego gospodarowania, warunkijącego utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze, decydującej o dobrych plonach i ich wysokiej jakości.