Położenie

f1bPrzedsiębiorstwo usytuowane jest w malowniczym zakątku Roztocza Wschodniego o bardzo ładnych walorach przyrodniczych, kilka kilometrów od przejścia granicznego w Hrebennym. Duże urozmaicenie krajobrazowe wynika z położenia geograficznego na styku trzech krain: Roztocza Południowego, Grzędy Sokolskiej i Równiny Bełskiej.

Obszar na którym znajduje się nasza Firma obfituje w wiele miejscowości i miejsc, które wyróżniają się dużą atrakcyjnością turystyczną, ze względu na ciekawą historię oraz zabytki architektury – szczególnie greckokatolickie obiekty sakralne. Na naszych gruntach można spotkać około 13 bunkrów – kazamatów, linii Mołotowa. Jest to część linii oporu Mosty Małe. Drogą która wiedzie przez Kotlinę Pobuża dojedziemy do miejscowości Kornie, gdzie znajdowała się murowana cerkiew unicka, obecnie kościół z 1910 roku.

To tylko dwie wymienione atrakcje turystyczne z całej gamy tutejszych ciekawostek: kościołów, kapliczek, starych cmentarzy, drewnianych zabytkowych domów. Obszary te obfitują w cenne lasy, z dużymi płatami buczyny karpackiej i boru jodłowego, a nieznane zakątki dają schronienie różnym leśnym zwierzętom tj. sarnom, dzikom. jeleniom, borsukom oraz są siedliskiem derkacza, ptaka objętego całkowitą ochroną gatunku.