Nasi Klienci

Naszymi Klientami są:

  • Polskie Zakłady Zbożowe Kraków S.A.,
  • Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Kielcach S.A.,
  • LUBELLA Sp. z o.o. S.K.A.,
  • Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego „Kapka” Sp.j.,
  • Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie,
  • SVZ Poland Sp. z o.o.,
  • AGRAM Spółka Akcyjna