photo 1

Gwarancja jakości

Agroinwestycja Sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Od tego czasu rozwinęła się do jednej z większych firm rolniczych w woj. lubelskim. Naszą siedzibą jest Wierzbica, w powiecie tomaszowskim.

Zajmujemy się uprawą zbóż oraz warzyw opartą na najlepszej jakości materiału siewnego o wysokich parametrach. Gospodarstwo prowadzi produkcję zgodnie z kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych, wykorzystując nowe trendy i kierunki rozwoju.

podpis