FORGOT YOUR DETAILS?

Poznaj nas bliżej

Agroinwestycja

lubelskie

Nowoczesne gospodarstwo

Produkcja ziarna

Agroinwestycja Sp. z o. o. gospodaruje na ponad 2 tys. hektarów pól i użytków rolnych, głównie III klasy a i b.
Spółka prowadzi uprawę zbóż na sześciu gospodarstwach rolnych.

Uprawiamy ziemię w gospodarstwach

Ponad 2 tys. ha pól uprawnych i użytków zielonych:

  • Wierzbica
  • Machnów
  • Żurawce Osada
  • Ruda Żurawiecka
  • Kornie
  • Hrebenne

Posiadamy bazę magazynową o pojemności około 10 tys. ton wraz z infrastrukturą do czyszczenia oraz suszenia zbóż.
Zatrudniamy ponad 25 pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach. Nasza załoga to kadra o bogatym doświadczeniu. To właśnie dzięki ich wiedzy, zaangażowaniu i wytężonej pracy o dbałość jakości produktów zawdzięczamy sukces naszej Firmy.

Agroinwestycja Sp. z o.o. korzysta z systemu precyzyjnego nawożenia mineralnego - opartego na oprogramowaniu Agrar Office, który służy optymalizowaniu dawki składników mineralnych i środków ochrony roślin, ze względu na zmienne zapotrzebowanie na różnych miejscach pola. Pozwala to na lepsze wykorzystanie składników mineralnych z nawozów, co umożliwia dostarczenie właściwej ilości nawozów potrzebnej do rozwoju rośliny.

Nowoczesny

Sprzęt rolniczy

Spółka dysponuje nowoczesnym, wysokiej jakości sprzętem rolniczym takim jak:


4x kombajn CLAAS


5x Valtra, John Deere, Case


5x Przyczepy Fliegl


3x Opryskiwacze Hardi

Gospodarstwo Machnów

Trochę historii

Z części znacjonalizowanych po drugiej wojnie światowej gospodarstw poobszarniczych utworzono najpierw Państwowe Nieruchomości Ziemskie w 1946 r., które z kolei z dniem 1 I 1949 r. przekształcono w Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR). W latach 1950-1974 w woj.. lubelskim areał PGR wykazywał zwłaszcza od początku lat sześdziesiątych tendencje do wzrostu. W przyroście podstawowego czynnika produkcji, jakim jest w rolnictwie ziemia dominowało przejmowanie i z kolei zagospodarowywanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.

Agroinwestycja &

Montagro

Spółka w 2004 roku stworzyła gospodarstwo hodowlane Montagro Sp. z o.o., które w obecnej chwili jest największym hodowcą rasy Montbeliarde w Polsce.

Ferma Montbeliarde

Montagro regularnie od lat jest wiodącym hodowcą rasy Montbeliard w Polsce, co potwierdzają wyniki PFHBiPM. Jest to najlepsza rasa bydła ogólnoużytkowego, gwarantująca bardzo dobrą wydajność mleczną i wysoką wydajność mięsną.

Nasi

Klienci

TOP